Val av interimsstyrelse

Vid gårdagens EXTRA ÅRSMÖTE valdes följande tre personer att utgöra interimsstyrelse fram till nästa ordinarie årsmöte. De tre som valdes enhälligt av de trettionio medlemmarna är Marcus Werngren Norrköping, Torbjörn Lindberg Nyköping och Michael Lindman Nyköping.