Styrelsemöte på söndag

Nu på söndag den 6:e december kl. 10.00 har styrelsen möte i klubblokalen.

Så här ser Griparnas trupp inför 2021 ut. Kim Nilsson 2,600 Kenneth Hansen 1,750 Philip Hellström Bängs 1,326 Anton Karlsson 1,246 John Lindman 1,179 Alexander Liljekvist 0,867 Liam Olsson Andersson 0,500 Philip Olofsson 0,500 Alex Johansson 0,500