Matchdags 29 juli, Team Småland

Entréavgifter 
0 – 13 år fri entré,
14 – 17 år 40 kr.
Ålderspensionär 100 kr.
18 år och äldre 150 kronor.
Inklusive parkering !
Program 20 kr.