Kontakt

Nyköping Speedwayklubb’s styrelse 2021

Ordförande Jonas Wallin, jonas.wallin67@gmail.com Mobil: 0705675120

Kassör Torbjörn Lindberg, tobbe.lindberg70@gmail.com Mobil:073-0251565

Sekreterare Lilian Litzell, lilianlitzell@hotmail.com Mobil: 0739345633

Tävlings och utbildningsansvarig

Mikael Lind, mickelind63@live.se Mobil 0768336368

Lagledare och träningsansvarig

Mats Boström, info@bilaffarenab.com Mobil 070-8269219

Ungdomsansvarig kontakta kansliet
info@griparna.nu
Mobil: 0705603038

Valberedning:
Helene Lindman helene.lindman@vattenfall.com Mobil: 0703898857

Ulla Olsson, tum00@gmail.com Mobil: 0702731644

Revisor:
Bo Gilstig bo.gilstig@gmail.com Mobil: 0705439432

Rolf Wallin, rolf.wallin@me.com Mobil: 0767645222

Kansli

Helena Huledal
Telefon till banan: 0155-21 45 91,
info@griparna.nu
Mobil: 070-560 30 38