Inställda träningar

Den 25:e april var det tänkt att vi skulle ha 2 aktiviteter bl.a. en träningsmatch. Bägge aktiviteterna har ställts in på grund av Corona och Svemos vädjan: ”Träningsmatcher mellan klubbar/lag från olika orter i landet är inte tillåtet med anledning av att onödigt resande skall undvikas, samt att vi inte skall bidra till att belasta sjukvården med eventuella olycksfall.” Nu blir det istället en arbetsdag den 26:e med samling kl. 10.00