Vid torsdagens årsmöte valdes följande personer

Till ordförande för Nyköpings speedwayklubb med en
mandattid av 1 år valdes Marcus Werngren enhälligt.

Följande personer valdes, även de enhälligt,                                                                                                      
Jonas Wallin Vice ordf. 2 år
Torbjörn Lindberg kassör 1 år,
Lilian Litzell Sekreterare 2 år,
Mats Boström ledamot 2 år, med ansvar för laget
Mikael Lindh ledamot 1 år, med ansvar för tävlingsverksamheten.

Till suppleanter i styrelsen valdes Mikael Lindman för en period av 2 år och Maija Söderberg för en period av 1 år.

Bo Gilstig och Rolf Wallin valdes till revisorer för en period av 1 år. Bo utsågs till sammankallande.

Till valberedning valdes Heléne Lindman och Ulla Olsson, med Heléne som sammankallande.