Kallelse till årsmöte

Nyköpings speedwayklubb kallar till årsmöte måndagen den 28:e mars kl, 18.00 i klubbstugan.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Välkomna

Kallelse till medlemsmötet

Kallelse till medlemsmöte för Nyköpings speedwayklubb, den 8 november kl 18:00 i klubbstugan

Äntligen kan vi bjuda in er medlemmar till ett riktigt möte.

På dagordningen är utöver sedvanliga mötespunkter information om den gångna säsongen, kommande säsong och aktuella frågor i föreningen.

Vi hoppas att få se många medlemmar på mötet.

Med vänlig hälsning styrelsen

Jonas Wallin

Ordförande