Val av interimsstyrelse

Vid gårdagens EXTRA ÅRSMÖTE valdes följande tre personer att utgöra interimsstyrelse fram till nästa ordinarie årsmöte. De tre som valdes enhälligt av de trettionio medlemmarna är Marcus Werngren Norrköping, Torbjörn Lindberg Nyköping och Michael Lindman Nyköping.

Finaldags !

Nu är det dags det vi väntat på hela säsongen, final mot Team Rapid


Entréavgifter 
0 – 13 år fri entré,
14 – 17 år 40 kr.
Ålderspensionär 100 kr.
18 år och äldre 150 kronor.
Inklusive parkering !
Program 20 kr.