Nästa möte 7 november

Vi förstår att det är mycket funderingar kring allt som händer i och runt om kring Griparna och dess framtid.
Det kommer därför att hållas medlemsmöte varje torsdag kl 18.00 en tid framöver. (Vid ev ändringar meddelas det här på sidan)
Då kan man ställa frågor, lyfta funderingar och idéer💡💡💡
Välkomna!!!!

Val av interimsstyrelse

Vid gårdagens EXTRA ÅRSMÖTE valdes följande tre personer att utgöra interimsstyrelse fram till nästa ordinarie årsmöte. De tre som valdes enhälligt av de trettionio medlemmarna är Marcus Werngren Norrköping, Torbjörn Lindberg Nyköping och Michael Lindman Nyköping.