Kontakt

Griparna Speedway Styrelse 2022-04-06

Namn Position Mobilnr Epostadress
Maija Söderberg Ordförande 070-6594599 griparna@maija.nu
Rebecka Liljegren Gynnmark Vice Ordförande & Sekreterare 076-0553973 flisanbarre@gmail.com
Lilian Litzell Kassör 073-9345633 lilianlitzell@hotmail.com
Felicia Svensson Ledamot 073-7794578 felicia_sv_99@hotmail.com
Mats Lundström Ledamot 070-4067993 ma_lundstorm@hotmail.com
Per-Olov (P-O) Lind Suppleant 1 070-3944337 polef@bredband.net
Joachim Lindman Suppleant 2 070-4533817 joachim.lindman@gmail.com
Heléne Lindman Valberedning Sammankallande 070-3898857 helene.lindman@vattenfall.com
Ulla Olsson Valberedning    
Börje Ericsson Revisor 073-8300480 borje@beebab.se
Roland Nygren Revisor 070-2000150 rolle607@gmail.com

Tävlings och utbildningsansvarig

Mikael Lind, mickelind63@live.se Mobil 0768336368

Lagledare och träningsansvarig

Mats Boström, info@bilaffarenab.com Mobil 070-8269219

Ungdomsansvarig kontakta kansliet
info@griparna.nu
Mobil: 0705603038

Valberedning:
Helene Lindman, helene.lindman@vattenfall.com Mobil: 0703898857

Ulla Olsson, tum00@gmail.com Mobil: 0702731644

Revisor:

Kansli

Helena Huledal
Telefon till banan: 0155-21 45 91,
info@griparna.nu
Mobil: 070-560 30 38