Kallelse till medlemsmötet

Kallelse till medlemsmöte för Nyköpings speedwayklubb, den 8 november kl 18:00 i klubbstugan

Äntligen kan vi bjuda in er medlemmar till ett riktigt möte.

På dagordningen är utöver sedvanliga mötespunkter information om den gångna säsongen, kommande säsong och aktuella frågor i föreningen.

Vi hoppas att få se många medlemmar på mötet.

Med vänlig hälsning styrelsen

Jonas Wallin

Ordförande