Kallelse till årsmöte

för Nyköpings speedwayklubb, den 29 mars kl 18:00, via Teams.

Med anledning av att vi enligt gällande Covid 19 restriktioner inte kan genomföra årsmötet fysiskt kommer årsmötet genomföras via video och ett program som heter Teams.

Eftersom inte alla är bekanta med den mötesformen vill vi att ni anmäler att ni vill delta. När ni anmäler er så skriver ni även vilken e-postadress ni vill ha länken till mötet sänd till samt om ni önskar hjälp för att kunna delta. Vi kan antingen ge tekniskt stöd eller försöka se till så att vi träffas i grupper mindre än fyra där en av deltagarna har kunskap om tekniken.

Anmälan sänds till helena.huedal@live.se senast den 22 mars.

Med vänlig hälsning

Marcus Werngren Ordförande