Inställda möten

Kvällens bägge möten är flyttade på framtiden p.g.a. Corona och nya datum meddelas senare. Under nästa vecka kommer styrelsen att mejla ut till medlemmarna en lägesrapport. Det pågår en mejlkonferens mellan de allsvenska klubbarna och Svemo.

Planerings och medlemsmöte

På söndag träffas vi på banan kl. 10.00 för att planera vad som behöver göras inför säsongen. Vi fikar och jobbar och bestämmer vem som gör vad och vilka utbildningar som behövs. Vi passar även på att dela ut medlemskorten. Styrelsen träffas kl. 9.00

Vid torsdagens årsmöte valdes följande personer

Till ordförande för Nyköpings speedwayklubb med en
mandattid av 1 år valdes Marcus Werngren enhälligt.

Följande personer valdes, även de enhälligt,                                                                                                      
Jonas Wallin Vice ordf. 2 år
Torbjörn Lindberg kassör 1 år,
Lilian Litzell Sekreterare 2 år,
Mats Boström ledamot 2 år, med ansvar för laget
Mikael Lindh ledamot 1 år, med ansvar för tävlingsverksamheten.

Till suppleanter i styrelsen valdes Mikael Lindman för en period av 2 år och Maija Söderberg för en period av 1 år.

Bo Gilstig och Rolf Wallin valdes till revisorer för en period av 1 år. Bo utsågs till sammankallande.

Till valberedning valdes Heléne Lindman och Ulla Olsson, med Heléne som sammankallande.