Aktuellt i Griparna

Efter några dagar med aprilväder kan vi nu hoppas att det ska bli varmare och banan torkar och blir körbar. Vi har under våren arbetat med att rusta upp anläggningen. Det har gått bra och det börjar se riktigt fint ut. Domartornet och kioskerna är upprustade, vallen i första kurvan har fyllts på och snyggats till. Ett stort markarbete har genomförts i östra delen av anläggningen. En allmän ”uppsnyggning” av depåområdet och vi har en ny kiosk uppställd på ” bortre rakan”. Mycket gjort. Men också mycket kvar.

Måndagar, start den 12 april, är aktivitetskvällar och då är alla välkomna, för att köra speedway, arbeta, prata speedway och umgås. Vi hoppas att vi blir många som sluter upp för att hjälpa till med att utveckla arenan, prata speedway och umgås. Vi kommer tillsammans se till så att det kan ske i enlighet med gällande restriktioner och på ett Corona säkert sätt. Vi har en fantastisk anläggning där alla får plats och som går att använda till mycket.

Årsmötet hölls den 29 mars, via Teams. 22 medlemmar hade hörsammat kallelsen och trots vissa tekniska problem var det efter sedvanlig årsmötesbehandling bra diskussioner. Alla handlingar och protokoll finns för medlemmar att ta del av i klubblokalen. Styrelsen ser efter mötet ut som följer,

Jonas Wallin Ordförande

Marcus Werngren  V. Ordförande

Torbjörn Lindberg kassör

Lilian Litzell Sekreterare

Mikael Lindh ledamot

Tanja Linberg ledamot

Mats Boström ledamot

Vår lagledare Mats Boström har fått ihop ett riktigt vasst lag. Ett lag som har en realistisk chans  att vinna allsvenskan, om bara serien kan starta.

Alla allsvenska klubbar har genomfört ett möte för att diskutera och berätta om läget i respektive klubb. Alla vill naturligtvis köra igång serien så fort som möjligt. Behöver vi skjuta på seriestarten är vi också överens om att det ändå ska köras en full serie. Men så länge det inte går att släppa in publik eller ordna annan ekonomisk kompensation har Nyköpings speedwayklubbs styrelse bedömt att det inte är ekonomisk försvarbart att starta. Klubbarna kommer den närmaste tiden diskutera vilka alternativ vi kan se och ett nytt möte kommer sedan att genomföras.

När tävlingarna kommer igång behövs det funktionärer. Oavsett om du har vart med tidigare eller vill bli funktionär behöver du berätta det för klubben. Detta för att vi dels ska se vilka som vill vara med, dels för att vi ska kunna se till så att alla har eller kan få rätt utbildning för uppdraget.

Pandemin sätter många käppar i hjulen, men allt är inte hopplöst. Vi kan göra mycket bra saker i föreningen trots läget och använda tiden till att stå väl rustade. För när domaren väl tänder gröna lampan så gäller det att vara startklar.

Jonas Wallin

Ordförande Nyköpings speedwayklubb